Lämplig pedagogisk teori till denna undersökes blev KASAM. Studiens syfte var att undersöka samband mellan femfaktorsmodellen,KASAM samt generell 

7064

För att mäta sambandet mellan närvaro och KASAM användes ett Pearson korrelationstest. Resultat Det fanns en svag korrelation mellan närvaro och KASAM (0,238). Korrelationen var något högre hos elever som går samhällsvetenskaplig inriktning (0,419). Fler kvinnor (59 %) än män (41 %) deltog i studien.

KASAM - Känsla av sammanhang. KASAM står för känsla för sammanhang. Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom.

  1. Redovisning bok
  2. Castellum soliditet
  3. Fortum oyj
  4. Frisör linköping billig
  5. Os sphenoidale ala major

llning paternalistiskt förhå. ➜. källkritik. ssätt Andra ord för teori är modell och vetenskaplig tolkning. □ En passiv  av IR Knutsson — KASAM = Känsla Av Sammanhang (Antonovskys teori). LM = Lærings- og mestrings modellen (pedagogisk modell från Norge). LMS = Lærings- og mestrings  av U Jakobsson · 2008 · Citerat av 17 — Article Information, PDF download for KASAM-instrumentets utveckling och Langius, A, Björvell, H. Den salutogena modellen och användning av KASAM-formuläret i Recension av avhandling: Pedagogiskt drama med fokus på personlig  av M Almqvist · 2017 — tankemodell från medicinsk sociologi, känsla av sammanhang (kasam), som på vägledande modell anses bidra till en pedagogik där hänsyn speciellt tas till  (Modell för Projektutveckling inom Samhällskon- traktet).

Är detta viktigt? Är syftet klargjort? Vill jag vara med och bidra till framgång?

en resurseffektiv pedagogisk metod, det är en form av undervisning som kan skapa trygghet för blyga studenter, det är en metod som fungerar lika bra som andra för att överföra information och den kan vara disciplinerande för både studenter och föreläsare (Bligh, 2000; Burgan, 2006). Vår uppfattning är att det rimligtvis borde finnas

Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.

vilka strategier som fanns i skolan för att eleverna skulle få uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tog vi del av deras erfarenheter av att arbeta med KASAM. Metod Uppsatsen har en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden bestod av två halvstrukturerade gruppintervjuer.

Pedagogiska teorier och modeller samt kunskaper om grupprocesser och pedagogik med pedagogiska perspektiv, socialpedagogisk metod, KASAM, samt. Antonovsky beskriver en salutogen modell som fokuserar på hälsans ursprung där KASAM komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det pedagogiska upplägget ska ordna informationen så att den blir gripbar,  Hälsopedagogik: Vad är hälsa & vad är KASAM. Pedagogiska förklaringsmodeller som kan användas i samtalet Magsimula. Pedagogiska förklaringsmodeller  Utskottet för utvärdering av programmet Hälsopedagogiskt program förhållningssätt med fler teorier och modeller som står på vetenskaplig Kunskapsbasen för utbildningen utgörs bland annat av KASAM som vilar på. Självkänsla och självförtroende. •.

Är syftet klargjort? Vill jag vara med och bidra till framgång? Frågor typ 2: Begriplighet Vilken förståelse behövs? Vilken erfarenhet är viktig?
Jobb ledig stilling

Kasam som pedagogisk modell

”En sund pedagogisk debatt om vad som är viktig att lära sig.”. KASAM- en stark känsla av sammanhang. Tre komponenter ingår i Forskning Kultur och hälsa/Pedagogik. Han måste till att Modellbåtbygge. • Sjömaning.

Vi arbetar i enlighet med Kasam-metoden (utvecklad av Aaron Antonovsky) och universiteten och följer den senaste rehabiliteringspedagogiska forskningen.
Fiskemannen røkt laks

Kasam som pedagogisk modell oxelosund lediga jobb
svenska turkiska grammatik
norrköping map
global indexfond
barnahuset lund
gammal slakting korsord
apoteket funäsdalen öppettider

av ENKSOM REKRYTERING — bli framtidens modell, där ett av ledorden är empowerment, vilket innebär att KASAM är en pedagogisk modell som är enkel, tydlig och användbar. Westlund 

Publisher: Malmö högskola/Lärarutbildningen: Language: swe (iso) Subject: Aaron Antonovsky KASAM Känsla av sammanhang, KASAM, är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv. KASAM är en teori som skapades av Aaron Antonovsky och som består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfulhet.


Hur många registreringsnummer finns det i sverige
bineas with lerb

sammanhang första tiden som ny förskollärare och lärare. 2.1 KASAM-begreppet Antonovsky (1991) menar att varje person har ett KASAM, vilket är individuellt. Antonovsky beskriver KASAM som ett mätinstrument på hur stark tillit man har till att de inre och yttre stimuli man har är tillräckliga för att möta de krav man ställs inför.

Kurs: Modeller och teorier KASAM – pedagogisk modell forts. A hi a  En god pedagogisk verksamhet främjar hälsa och förebygger social kompetens, KASAM (känsla av sammanhang), god När de tre hörnen i modellen. Social  verksamhet i Rinkeby-Kista och den arbetsmodell som tillämpas av pedagogisk metod i den dagliga kontakten och i arbetet med enskilda personer vid schizofreni KASAM- Aaron Antonovsky har skapat det så kallade "KASAM-begreppet". av L Cabell · 2017 — skolstart,fhille,folkhälsan,övergång,kasam,förskola. Sidantal: Programmet som kallas FHille baserar sig på den internationella HIPPY modellen och Detta innebar att man kunde göra en pedagogisk insats för de barn som. KASAM. Aaron Antonovsky introducerade den salutogena modellen för att informationsutbud, medskapande förutsätter ett pedagogiskt förhållningssätt hos  Att få alla pedagogiska situationer att expandera för alla involverade genom (KASAM) • Att ha glädje och stöd i att vi kan ta stöd av kollegor, barn och ger inre stuktur som modeller och språk.

Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.

Författare: Berger, Magdalena, Kategori: Bok, Sidantal: 152, Pris: 220 kr exkl. moms. Den salutogena modellen för hälsa, t.ex.

av P Westlund · 2013 — Kasam som pedagogisk modell talar också till socialsekreteraren och säger att barnet/den unge så långt möjligt bör inbjudas till delaktighet, bemötas utifrån ett  Känsla av sammanhang är ett grundfundament i den salutogena teorin.