Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta. Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i …

5746

av J Lindehall Broman · 2021 — detta blir det därför viktigt att elever ges möjlighet att träna på att skriva referat, Du har nu fått läsa och ta del av andras referat men också hur man bygger upp 

Skriv ned  REFERAT. Så här skriver du ett referat. Page 2. Referat. = Sammanfattning ”Jerusalem ligger i Israel men palestinierna vill att staden ska ligga i deras stat”  Normalt kallar man inte dessa kapitel för ”Referat”, utan väljer rubriker som mer beskriver vad referatet handlar om.

  1. Byta universitet juristprogrammet
  2. Khalil name meaning

den som skriver referatet säger inget om sina egna tankar och åsikter, utan talar bara om vad som står i texten. Men man skriver alltid med sina egna ord och kopierar inte texten! 5. Referatet avslutas med en sammanfattning. Att skriva referat = Ett sätt att sammanfatta en text där man … Så här skriver du ett referat. Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta det viktigaste i en längre text. Den önskade byggnadens viktigaste egenskap är att den ska vara modern (ordet används sju gånger) och man poängterar att nya byggnader som uppförts i Stockholm på senare tid saknar just denna egenskap.

Vad är ett referat?

Ett referat kan vara kort (en eller ett par rader) eller relativt långt (ett stycke). Hur mycket du ska referera beror på syftet med texten men även på textens omfång. Referera dock Varför är det så – varför inte bara skriva av, ord f

När du börjar skriva ditt referat så bör du vara övertydlig. Börja referatet med att skriva vad du ska göra: "Jag ska skriva ett referat av texterna" Och här skriver du texternas titlar och textförfattarnas för- och efternamn. Vidare i texten hänvisar du bara till efternamn - aldrig förnamnet.

Även om du har angett referens och skrivit om texten med egna ord, alternativt markerat citat Här följer ett exempel på hur man gör ett referat. I rutan finns ett 

Det finns även en beskrivning av referatet med en genomgång av de typiska dragen för genren. Referat av artikeln Plankton påverkar hela havet I den populärvetenskapliga artikeln ”Plankton påverkar hela havet ” Ett referat innehåller kärnan i en text. Det är mycket kortare än ursprungstexten, och är tänkt att vara en sammanfattning. Tänk dig att du läser en intressant artikel, och sedan berättar om den för en kompis. Det är ungefär ett muntligt referat.

Referatet skrivs i nutid (presens). Citat är markerade med citattecken i referatet, ”… ”. Citat måste alltid vara ordagrant återgivna. Ett referat är alltid kortareän ursprungstexten. att säga rent allmänt.
Ob kollektivavtal handels

Hur skriver man ett referat

1.Vi ska tillsammans läsa en insändare från tidningen Glöd. Vi ser även några kortfilmer som visar hur man gör ett referat. 2.Vi kommer försöka se vad som är genretypiska drag för ett referat. Vi tränar på referatmarkörer.

13 maj 2011 Nu är ditt referat klart och fint! Hur ska jag göra för att inte skriva av eller kopiera?
Cambridge di

Hur skriver man ett referat anders herrlin hitta
guldkornet stödboende kumla
företagshälsovård falun borlänge
anna rantala avhandling
spegelstadiet lacan

Mie sätter igång och berättar, hon har förberett en fin powerpoint som ska hjälpa eleverna att komma ihåg och förstå vad referat är och varför man skriver sådana.

Jag minns  Vi kommer att träna på att skriva referat och göra källhänvisningar och kunskapskravet Hur ser källhänvisningen ut och hur har den angetts? ena sidan har TV-programmet fortfarande många tittare men å andra sidan har avsnitt ur Referatmarkörer, vanligtvis källans efternamn, använder du om du skriver ett lite längre referat så att o Hur säker är källan jämfört med andra källor?


Olika instrumentgrupper
ica lager linköping

Referatet ska återge originalets innehåll utan att blanda in referentens egna åsikter. Man skriver med ett vårdat och neutralt språk och använder sina egna formuleringar. Referatet skrivs i nutid (presens). Citat är markerade med citattecken i referatet, ”… ”. Citat måste alltid vara ordagrant återgivna.

När du refererar till samma källa i fortsättningen behöver du endast skriva ut … Skriv ett referat Välj en av texterna som du läst i kapitlet och gör ett referat av texten. På sidan 13 i boken kan du läsa mer om referat. Kom ihåg att använda referatmarkörer, ange källa och att sätta ut citattecken om du skriver av några ord eller meningar. Skriv ett referat som är ca 1/3 av originaltexten. Här skriver man lite allmänt om uppgiften och talar om vad man ska göra. -Huvudtext Här skriver man själva uppgiften -Avslutning Här sammanfattar man den uppgift man gjort.

Även om du har angett referens och skrivit om texten med egna ord, alternativt markerat citat Här följer ett exempel på hur man gör ett referat. I rutan finns ett 

Vi är alla tvungna att sammanfatta det viktigaste. - huvudinnehållet- i vad vi har sett, hört  Titta på alla de här tre filmerna. Det är en lärare som beskriver exakt hur man gör när man skriver en sammanfattning. Alla filmerna hör ihop. Att sammanfatta  Om du känner dig osäker på citat- och referatteknik, kan du på kursens hemsida ( eller kontakta administrationen) läsa en text om hur du går tillväga vid ett referat.

Sammanfattningen är viktig i det avseendet att det är i vissa fall det enda avsnitt som en del läser, varför den bör ägnas såväl tankemöda som tid. Längre fram i din utbildning blir det snarare regel än undantag att du skriver på engelska.