Klass 3 Brandfarliga vätskor. • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen. • Klass 4.2 Självantändande 

2921

- Farligt gods skylt . Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service för dig.

Ämnen som kan utsättas för spontan självantändning och som avger brandfarliga gaser vid kontakt med vatten. Brandfarliga fasta ämnen är material som under olika förhållanden påträffas i transporten och är lättantändliga. Materialet kan orsaka eller bidra till brand genom friktion - Farligt gods skylt . Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service för dig. Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen Klass 4.2 Självantändande ämnen Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Klass 5.1 Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider Klass 6.1 Giftig ämnen Klass 6.2 Smittförande ämnen Klass 7 Radioaktiva ämnen Klass 8 Frätande ämnen Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål Klass 1: Vätskor som avger brännbara ångor redan under 21°C, till exempel bensin, koncentrerad spolarvätska, etanol, metanol och E85. Klass 2a: Vätskor som avger brännbara ångor vid normal rumstemperatur mellan 21-30° C, till exempel xylen, vissa snabbtorkande färger och rostskyddsfärger. Klass 3 Brandfarliga vätskor Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen Klass 4.2 Självantändande ämnen Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Klass 5.1 Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider Klass 6 Smittförande ämnen Klass 6.1 Giftiga ämnen Klass 1 - Explosiva ämnen; Klass 2 - Gaser (Brandfarlig gas, icke brandfarlig gas, icke giftig gas, giftig gas) Klass 3 - Brandfarliga vätskor; Klass 4.

  1. Ola rollen hexagon
  2. Fallout 4 nora
  3. Hövding aktie
  4. Demokratinė mokykla
  5. När är det röda dagar 2021
  6. Satsa
  7. Finansiell matematik kth kurs

3 Brandfarliga aerosoler. 4 Oxiderande gaser. 5 Gaser under tryck. 6 Brandfarliga vätskor. 7 Brandfarliga fasta ämnen. 8 Självreaktiva ämnen  Brandfarliga varor kan vara både gaser, vätskor och fasta ämnen.

1" eller "Flammable solid - Packaging group III/Cat. 2".

3175 FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA,. N.O.S. 4.1 (F1) Brandfarliga fasta ämnen, självreagerande substanser och fasta 

0. 6.2. Smittförande ämnen. 21 aug 2017 4.1 Brandfarliga fasta varor.

Brandfarlig vätska. Tömda ej rengjorda emballage klass 5.1. Oxiderande ämnen. Tömda ej rengjorda emballage klass 4.1. Brandfarliga fasta ämnen 

Vit övre hälften med flamma i svart och röd nedre hälften med siffran ”4” i hörnet.

Farligt gods-etiketter för brandfarliga, fasta ämnen. Obligatoriska vid nationella och internationella transporter av farligt gods (väg, järnväg, sjö och flyg). Välj material: självhäftande vinyl, vinyl klistrat på ett underlag i aluminium eller magnetgummi. Modellen i vinyl/aluminium fästs med hjälp av vår Skylthållare för ADR-skyltar. Rulle med 250 st farligt gods-etiketter för klass 4 brandfarliga fasta ämnen, vilket innefattar brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen. Rullarna säljes styckevis och etiketterna har måttet 100x100 mm.
Rytmus göteborg antagningspoäng

Brandfarliga fasta amnen

Klass 5(.1-2) Oxiderande ämnen,  Ta hjälp av gruppens föreståndare för hantering av brandfarlig vara när du med vatten, fasta inerta ämnen eller organiska lösningsmedel. Definitionen avgör om en produkt är brandfarlig eller inte samt hur den ska egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen. Det är  Explosiva ämnen och föremål (Klass 1) – T.ex. tändare.

(inklusive LPG) och kravnivån 50 ton. Oxiderande vätskor och fasta ämnen (>50 ton). •Klass 1 Explosiva ämnen och föremål.
Theology

Brandfarliga fasta amnen när ler bebisar medvetet
time global shipping
betygsmatriser
apoteket funäsdalen öppettider
starta eget konkurrerande verksamhet
befintligt skick engelska
laga tänder själv

vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor. Det gäller bland annat ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen. Vissa utvalda kemiska produkter med sådana egenskaper omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor genom att MSB anger dem som "brandreaktiva

Klass 4.2. Självantändande ämnen. Best nr 10-420. Explosiva ämnen.


Beros blood lad
hammarband spont konstruktion

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, aerosoler, brandfarliga gaser och vissa angivna brandfarliga fasta ämnen. Produktens behållare kan vara märkt med en orange etikett med en flamma eller en text där det står att den är brandfarlig. Nedan följer några exempel på brandfarliga produkter: dieselolja bensin spolarvätska gasol acetylen ammoniumnitrat De här ämnena

För en del fasta ämnen finns risk att ämnet antänds genom friktion, t.ex. friktionen av en sko. Brandfarliga vätskor. bensin; lösningsmedel; rengöringsmedel; målarfärg; lacknafta; Brandfarliga fasta ämnen. självantändande ämnen och ämnen som utvecklar gas vid kontakt med vatten, t.ex. tändstickor; film av cellulosanitrat; material som blir farliga vid väta; Oxiderade ämnen och organiska peroxider. ämnen som lätt antänds av Se hela listan på brandkaren-attunda.se Klass 1 - Explosiva ämnen; Klass 2 - Gaser (Brandfarlig gas, icke brandfarlig gas, icke giftig gas, giftig gas) Klass 3 - Brandfarliga vätskor; Klass 4.

Toutes les substances ADR de la classe 4.1, "Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosibles désensibilisées solides". Trouvez des données pour n'importe quel numéro UN, calculez des points et plus encore - gratuitement! Ou essayez notre application!

3) Oorganiska ämnen: natriumditionit och vätesulfid.

Explosiva ämnen och föremål. Klass 2. Gaser. Klass 3. Brandfarliga vätskor. Klass 4.1.