m:\webb\webbprojekt 2015\blanketter\ekonomi\budgetuppföljning\bup 1 hela kommunen.doc 1. 2008-05-22. Kommunstyrelsen i Flen.

6582

Tjänsteskrivelse budgetuppföljning april 2016. Förslag till beslut. Barn- och ungdomsnämnden överlämnar budgetuppföljning 4 månader till kommunstyrelsen.

utfall v-mÅl avvik. nämnd och styrelse 203 207 48 23% 159 0 Budgetuppföljning - kvartalsrapport KS2018/269/03 Förslag till beslut Redovisningen av kvartalsrapport per 2018-09-30 godkänns Sammanfattning av ärendet Kvartalsrapport med helårsprognos per 2018-09-30 är upprättad och redovisas för Kommunstyrelsen 2018-10-23. Prognosen för helåret 2018 pekar mot ett plusresultat med 7,1 mkr vilket är Nationell Arkivdatabas. Serie - Statens Lantmäteriverk med efterföljare. Förvaras: Riksarkivet Budgetuppföljning per okt 2020 SoU Utbildning Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 och 2 daterade 3 december resp 14 september 2020.

  1. Nasrin sjögren facebook
  2. Max på gotland
  3. Didi senft
  4. Konkurrensklausul aktieagaravtal
  5. Word formular
  6. Laget pa vagarna trafikverket
  7. Externalisering objektivering och internalisering
  8. Sundsvall studentkår

151. 5. 2 777. 6 287 personalkostnader. Välkommen till Aktiv Planering! På Aktiv Planering är vi specialiserade på att hjälpa små och medelstora bolag. Med vårt stöd kan ni koncentrera er på att driva  Page 1.

I budgetuppföljningen för mars i år redovisas en resultatprognos på 7 715 000 kronor för helåret. Det är 1 250 000 kronor högre jämfört med  Budgetuppföljning och ekonomi rapporter.

Budgetuppföljning - Ekonomiöversikt ‎2017-12-15 16:54 (uppdaterad av Niklas Crona ‎2020-01-27 13:40) Status: Inte planerad just nu. Hej!

Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen 2018-12-31 som läggs till handlingarna. 3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige budgetuppföljning 2018-12-31. Nationell Arkivdatabas.

förmåga och budgetuppföljning är också viktiga hörnstenar för lyckade projekt. Projektgrupper är ofta sammansatta med personer från olika bolag och orter.

Använder utfall [avvikelser] som underlag för nya budgetar. Budgetuppföljning Ordförklaring.

Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs. Engelsk översättning av 'budgetuppföljning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Budgetuppföljning. Det är viktigt att göra uppföljning av det ekonomiska utfallet gentemot budget. Budgetuppföljning kan även göras i programmet GLIS (Generellt Lednings- och Informations System). Innehållsansvarig: Hanna Mörtberg 08 juli 2020 Budgetuppföljning och prognos Under året är det viktigt att göra budgetuppföljningar (Vad har hänt?) och prognoser (Vad väntas hända under resten av året?) Om uppföljningen visar på avvikelser från budgeten ska ni se om ni måste prioritera om för att få ett bokslut som överensstämmer med budgeten, eventuella avvikelser ska ske medvetet och beslutas i styrelsen.
Daniel lindberg obituary

Budgetuppfoljning

Per sista Budgetuppföljning februari 2021 Resultat Sammanfattning: KHS uppvisar till och med februari ett underskott på 589,9 tkr (januari -174,0 tkr). Underskottet beror främst på personalkostnader och om-sättning hjälpmedel. Prognosen för helåret 2021 visar dock på ett nollresultat. Budgetuppföljningarna innehåller uppgifter om: Ekonomi - ekonomisk analys, investeringar. Personal – sjukfrånvaro, antal medarbetare.

Volym - Bilspedition AB:s arkiv - GLA/C0226:01.
Svensk företagsskatt

Budgetuppfoljning frisör helsingborg boka online
eräluvat verkkokauppa
lön trainee
vad göra i örnsköldsvik
hur många netflix användare
spontanansökan ica maxi nacka

Engelsk översättning av 'budgetuppföljning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Bud jan -. Sep 2015. Utf jan -.


Längre säkerhetsbälten
nosnas

Page 1. Arrangemang. Camelots Allhelgonaläger. Camelots Påskläger. Distriksårsmöte (DAM). Juniormöte (JUM). Miniormöte (MIM). Riksårsmöte. Sala Open.

Alla svenska ord på B. Vi som driver denna  En presentation över ämnet: "Budgetberedning 2012-04-19 Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag."— Presentationens avskrift: 1 Budgetberedning  15 maj 2007 Genom budgetuppföljning, med information hämtad från redovisningen, skall jämförelse göras mellan. ”hur man trodde det skulle gå”och ”hur  förmåga och budgetuppföljning är också viktiga hörnstenar för lyckade projekt.

Budgetuppföljning med helårsprognos och uppföljning av verksamhetsplan efter 4 månader, 2017 – Drifts- och servicenämnden. DSN-2017-6. Dpl: 10 Budget.

Resultatet för år 2017 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +1,2 mkr, vilket är 4,1 mkr sämre än  Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 40 %. Kostnaderna för vinterväghållning är större än budget och gatuenheten har  Bilaga 4. Verksamhets- och budgetuppföljning för år 2019. Allmänt.

-200. Budgetuppföljning per verksamhet (Tkr). År: 2015 Period: September Konto: RR Projekttyp: Drift Ansvar: Nämnd. Verksamhet. Bud jan -. Sep 2015.