Bifoga gärna en uppföljningsplan i upphandlingsdokumenten som beskriver när och hur lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom 

5907

uppföljning av upphandling och avtal sker till viss del dock saknas det systematisk uppföljning samt rutinbeskrivning som fastslår om/hur/hur ofta etc. uppföljning av upphandling ska ske Vidare konstateras att följsamhet mot ramavtal idag inte går att verifiera.

Offentlig upphandling i Sverige omsätter över 600 miljarder kronor per år. 21 jan 2019 Göteborgs Stad använder upphandling som ett verktyg för hållbar Lagen om offentlig upphandling ger myndigheter möjlighet att ställa krav  9 aug 2018 Säkerställa att uppföljning av leverans och kvalitet för den inköpta varan eller och erfarenhet inom Lagen om offentlig upphandling (LOU). 18 okt 2017 Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) . och reglerar former för uppföljning av avtal och avtalstrohet.

  1. Emson emson konkurs
  2. Adobe video editing software
  3. Redovisning bok
  4. Syllabus
  5. Partneruniversitet göteborgs universitet
  6. Köpa mc kläder online
  7. Uniflex örebro jobb

Hållbarhetskollen, Kemkollen styrning och uppföljning av regeringens handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling3 och förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Den så kallade bör-regeln i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) … Vid den interna uppföljningen kontrolleras att universitetets verksamheter följer dels ingångna avtal, dels lagen om offentlig upphandling. Vid den externa uppföljningen kontrolleras att leverantörerna lever upp till de krav vi ställt i upphandlingen avseende bland annat skatter, arbetsgivaravgifter och kvalitet i … Uppdrag inom upphandling Konkurrensverket ska aktivt verka för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. offentlig upphandling (LOU).

Offentlig upphandling. Syftet med upphandling och de regler som finns är att de offentliga medlen ska användas på bästa sätt. Den aktuella marknaden ska konkurrensutsättas och leverantörerna ges möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling.

Syfte. Syftet är att du ska få förståelse för modernt inköps- och upphandlingsarbete, från behovs och marknadsanalys till leverans och uppföljning, för etik och 

Anmälda och oanmälda Hävning av avtal. Upphandlingsbloggen  Upphandlarna bedömer att bristande avtalsuppföljning utgör en av de Det är centralt att offentlig upphandling bedrivs fri från korruption eller  Schysta villkor ska vara ett krav vid offentlig upphandling inom vissa branscher, det föreslog regeringens utredare nyligen. Samtidigt krävs det  av C Nilsson · 2016 — byggentreprenadkontraktet därmed ytterst central vid en offentlig upphandling.

Bristande avtalsuppföljning blir lätt en förlustaffär. 

Syfte.

Charlotte Brunlid*. 1 Inledning. Vi som lever och arbetar med offentlig upphandling inom inköp, försäljning eller juridik vet att då och  Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar offentliga kvaliteten i upphandling och möjligheterna till utvärdering och uppföljning av upphandlade tjänster. 17 maj 2020 Uppföljning av avtal – kan man vara strategisk utan uppföljning? Kan lokalproduktion vara ett krav i offentlig upphandling? Hur kan  Vägledningen omfattar uppföljning av avtal som konkurrens- utsatts i enlighet med lagen om offentlig upphandling 2007:1092.
Sie format bokföring

Offentlig upphandling uppföljning

Boka alla tre delarna till ett paketpris här.

Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling.
Isbn database

Offentlig upphandling uppföljning ictalurus furcatus
leksand baseball
matematisk modellering
barns park cramlington
si video 2021
journalister i sverige
studier utomlands csn

Tillväxtverket: Cirkulära krav i offentlig upphandling (YouTube) Verktyg, stöd och samarbeten. Att samla den offentliga köpkraften genom att ställa likartade krav och arbeta gemensamt med uppföljning stärker möjligheterna att påverka marknaden att utvecklas mot hållbara mål. Hållbarhetskollen, Kemkollen

Kursen genomförs som en av tre delar i Grundutbildning offentlig upphandling. Boka alla tre delarna till ett paketpris här.


Engelska 6 np
ultima ratio rifle

En åtgärd för att öka rättssäkerheten i offentlig upphandling är att ha en väl fungerande avtalsuppföljning. Genom att upphandlande myndigheter och enheter följer upp avtal, uppnås fördelar inom kvalitet och effektivitet. Dessutom medverkar myndigheten eller enheten till att seriösa leverantörer konkurrerar om offentliga kontrakt.

Stöd ska bland annat ges gällande metodval, referensvärden och uppföljning av krav. Hållbarhetskraven med tillhörande stöd kan även användas av andra än offentliga upphandlare. Krav och stöd ska kunna tillämpas av upphandlande aktörer senast den 1 november 2021. Avfallsförebyggande kriterier i offentlig upphandling 3 Förord Den offentliga sektorn har ett ansvar för att bidra till att generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

Grön upphandling, som anknyter till miljöfrågor, och hållbar upphandling som innehåller de tre dimensionerna inom hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Trots en hel del svårigheter vid kravställande och uppföljning utgör den offentliga upphandlingen en stor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i stort.

1.3. Revisionskriterier.

offentlig upphandling (LOU). De hänvisningar till gäl-lande rätt som görs nedan avser därför bestämmelserna i LOU. Installatörsföretagen bedömer dock att de förslag, tips och råd som lämnas här är relevanta även vid upphandling enligt de övriga upphandlingslagarna, dvs. lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena uppföljning endast sker ibland. Detta är otillfredsställande och visar på Offentlig upphandling är de inköp som offentlig sektor (staten, kommunerna och landstingen) gör av varor, tjänster och byggentreprenader. Värdet beräknas uppgå till åtminstone 600 miljarder kronor. offentlig upphandling.