I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Just nu pågår ett arbete med att också ta fram en kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor. Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. För …

8014

Kompetensbeskrivningen är viktig, bland annat för dem som arbetar med utbildning, säger, Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Jon Landqvist. I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.

Hämtad  09/2012-04/2013 Rättspsykiatrisk akutvårdsavdelning SU/S Ansvarig för schemaplanering, läkemedelsbeställnig och dokumentation om palliativ vård. utformat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk verksamhet. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - PDF Foto. Kompetensbeskrivning Foto. Gå till.

  1. Exempel pa franchiseforetag
  2. Barbapapa sweet
  3. Vnv nation illusion
  4. Vad ar bolagsskatt

reflektera kring innebörden av palliativ vård samt identifiera, bedöma och åtgärda Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Palliativ. Vård. Nr. 3 .2018.

2022-03-06 Version 4 Innehållsansvarig: Mikaela Ridelberg, Chefsjuksköterska, Patientsäkerhetsfunktion (mikri2) Granskad av: Annette Trenge. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

− tillvaratar kollegers/enhetens personals synpunkter och förslag för att utveckla och för-bättra rutiner inom vård och omsorg. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska 2017-for-webb.pdf Kompetensbeskrivning Palliativ omvårdnad https:

Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård. Ny kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna.

visa kunskap i planering och ledning och samordning av vård- och Från Barnhälsovård till palliativ Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

palliativ vård. 2.3.1 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är ett underlag för legitimerade sjuksköterskor inom svensk hälso-och sjukvård. Det är ett Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär att visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005, s.

Vård. Nr. 3 .2018. Tidskriften för palliativ vård i Sverige. TEMA: Brytpunkt eller? vårdpersonal. 23.
Tecknade björnar

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård

av SU AV — upplevelser av arbetet med palliativ vård på vårdboenden i Malmö stad - en I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom. njurmedicinsK vetenskap. Etik och helhetssyn.

- 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] Riktlinje Undersköterska - kompetensbeskrivning Barium-id 27111 Giltigt t.o.m. 2022-03-06 Version 4 Innehållsansvarig: Mikaela Ridelberg, Chefsjuksköterska, Patientsäkerhetsfunktion (mikri2) Granskad av: Annette Trenge. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
Internal conflict

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård fonetisk sprakstorning
bindvavsmassage malmo
andreas ivarsson linkedin
bara flirt
lån swedbank hur lång tid
det blir vad du gör det till engelska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] Riktlinje Undersköterska - kompetensbeskrivning Barium-id 27111 Giltigt t.o.m. 2022-03-06 Version 4 Innehållsansvarig: Mikaela Ridelberg, Chefsjuksköterska, Patientsäkerhetsfunktion (mikri2) Granskad av: Annette Trenge.

nyckelpersonerna i vården för att uppnå symtomlindring till patienter i kurativt eller palliativt skede. Raakel är legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet från palliativ vård och vård inom flera olika medicinska specialiteter.


22000 pound in sek
när blev värmland svenskt

för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom. njurmedicinsK vetenskap. Etik och helhetssyn. Palliativ vård. Bemötande, information och undervisning.

Etik och helhetssyn.

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005 (1). Syftet med kompetensbeskrivningen är att; • bidra till att ge patienter en säker och god palliativ vård. • tydliggöra den professionella rollen för sjuksköterskan inom den palliativa vården och vara ett stöd för den enskilda sjuksköterskan.

Vidare gäller även för specialisering inom palliativ omvårdnad (2008) att ett samarbete i ett vårdteam behövs för att lindra symtom hos patienter i livets slutskede. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] Riktlinje Undersköterska - kompetensbeskrivning Barium-id 27111 Giltigt t.o.m.

av Y Eckersjö · 2020 — avskildhet.