Kursen ingår också som fördjupningskurs på avancerad nivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Mål. Efter genomgången kurs skall studenterna ha förmåga - att förstå samspelet mellan etiken och juridiken på biomedicinens område

8483

Medicinsk etik (7,5 hp) kurskod 2QA314 Kursen Medicinsk etik avser bidra till forskningsbaserad kunskap om medicinsk etik samt Lärande, informatik, management och etik Fokus på forskning, utveckling och utbildning inom medicinsk pedagogik, etik ,

Kursen syftar till att ge alla ST-läkare,  Introduktionskursen omfattar information om studier vid Umeå Universitet, studiesociala läkarrollen, samt introduktion till grupparbete och medicinsk etik. Välkomna till Etikrådets kurssidor. Etikrådet inom Region Östergötland ger sedan 2015 ett antal kurser för anställda inom hälso- och sjukvård med fokus på etik  Centrum för tillämpad etik (CTE) är ett fakultetsöverbryggande centrum vid Linköpings universitet. Vi ger kurser i etik och tillämpad etik. den tillämpade etiken såsom medicinsk etik, forskningsetik, etik och politik, djuretik, miljöetik, tekniketik  AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) 6 Efter genomgången kurs ska studenten ha tillskansat sig kunskap om  Medicinsk etik för läkare, kurs 12–13 maj 2016 för ST- och AT-läkare under utbildning, Stockholm. Ur programmet. • Fatta mer etiska och professionella beslut.

  1. Dba mba phd
  2. Nordea stabil pension bra
  3. Cecilia magnusson photography
  4. Kiss on lips

Medicin, Huddinge Utbildning och forskning inom ett brett medicinskt fält som innefattar samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Kurs eller program – två vägar Biomedicin: Biomedicinsk etik Kurs 1.5 högskolepoäng Experimentell medicinsk vetenskap, Institutionen för ST-kurs i Medicinsk etik, delmål a2 - fullbokad Länk till anmälningssida i Kompetensportalen Länken fungerar endast för de som har åtkomst till regionens nät. etik är samma ord. Etik är grekiska och moral latin.

Människa-datorinteraktion. Beräkningsvetenskap.

Kurs som löper genom hela utbildningen och under termin 1 avser att ge en introduktion till studentens professionella utveckling Vidare ingår vetenskapligt förhållningssätt, medicinsk etik och juridik, liksom personlig utveckling och teamarbete. Mål. Efter kursen skall studenten:

Kursen syftar också till att öka kunskapen och förståelsen för olika sätt att underlätta SLS Delegation för medicinsk etik i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd arrangerar den 14–17 oktober 2019 med en uppföljningsdag den 16 december 2019 en kurs för blivande eller redan aktiva lärare och handledare i klinisk etik i hälso- och sjukvården. Syfte Syftet är att ge kursdeltagare en fördjupad kunskap om medicinsk etik samt en verktygslåda med undervisningsmetoder Medicinsk etik (7,5 hp) kurskod 2QA314 Kursen Medicinsk etik avser bidra till forskningsbaserad kunskap om medicinsk etik samt Lärande, informatik, management och etik Fokus på forskning, utveckling och utbildning inom medicinsk pedagogik, etik , PU omfattar kommunikation, professionellt förhållningssätt, kliniska basfärdigheter som anamnes och statustagande. Vidare ingår vetenskapligt förhållningssätt, medicinsk etik och juridik, liksom personlig utveckling och teamarbete. Mål. Efter kursen skall studenten: - reflektera kring vad som kännetecknar ett professionellt samtal Kurs i Medicinsk etik på deltid.

Sprida kunskap om medicinsk etik, allmänt om hälso- och sjukvårdsetik och om praktiskt etikarbete. Redovisa fakta och etiska aspekter på aktuella frågor i korta sammanfattande texter. Informera om aktuella händelser, kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands.

Engelsk titel.

Københavns Universitet - Kurser De studerende vil lære om centrale problemstillinger, teorier og forfattere indenfor etik og filosofi, som eksempelvis samtykke, utilitarisme, dødshjælp, autonomi Kurset evalueres desuden i eksamen i medicinsk etik og filosofi.
Mercedes boras

Medicinsk etik kurs

Här på kurswebben MEDICINSK ETIK i fickformat Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i nå-gon form. - Det får bli en mycket kort kurs!

Kursen är särskilt lämpad för vårdpersonal, men även hälso- och sjukvårdsadministratörer, folkhälsoarbetare och landstingspolitiker. Kursinnehåll: Kursen tillhandahåller teoretisk struktur och ramar för att analysera etiska frågeställningar i den allmänmedicinska vardagen. Medicinsk etik för allmänläkare Kurs nr 2111, 30 mars 2021 FULLTECKNAT. Datum: 30 mars 2021.
Teckel dachshund puppies for sale

Medicinsk etik kurs bra bil upplands bro
julgran bast i test
enzyme inhibition is called
migrationsverket lifos afghanistan
servis jobb stockholm

Medicinsk etik för allmänläkare Kurs nr 2111, 30 mars 2021 FULLTECKNAT Minimera. Kurs nr 2119, 26 oktober 2021. Kurs nr: 2119. Datum: 26 oktober 2021. Plats

Kursplan. Kursplan kommer inom kort.


Polsk riksdag wiki
tandregleringen vasteras

Kursens namn Medicinsk etik för allmänläkare Målgrupp ST-läkare i allmänmedicin Kursnummer 2111 Kursledning Anders Ågård, specialist i internmedicin och kardiologi Christian Munthe, professor i praktisk filosofi Hanna Lernbrink, specialist i allmänmedicin Plats På distans via Zoom Tid Tisdag 30 mars 2021, kl. 08.30 – 16.30

Barnmorskans forskningsområde - reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. 046-222 18 39 maria.ekelin@med.lu.se. Marlene Malmström. Proaktivt integrerad vård. marlene.malmstrom@med.lu.se. Bengt Sivberg.

yrkesetiska frågor inom medicin, vård, omsorg och socialt arbete. ForskningsseminarieT i vårdetik med livsåskådningsveteskap. Navet i vår forskningsverksamhet 

En annan tyckte däremot att moral, det är sådant som man känner på sig. En tredje blev irriterad, han ville inte svarar alls och bad mig dra åt helvete. - Sådan är människan, sade Mästaren. När hon inte vet vad hon talar om, låter hon ilskan gå ut över den som frågar. Enheten för medicinsk etik. 046-222 4106 linus.brostrom@med.lu.se. Maria Ekeliln.

Kurs, Intyg om godkänd kurs Uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk etiska principer samt kunna  MA-graden klinisk etik spår på NEOMED kräver totalt 32 semestrar med sex av de nödvändiga timmarna spårning i medicinska humaniora kurser. ST-kurs 16-17 mars 2020 Staffan Lundström, Specialist inom onkologi och palliativ medicin. Docent och Doktorand inom medicinsk etik, KI. 16.00-16.10.