SAMMANFATTNING Syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka sjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsdokumentation och dess påverkan på omvårdnadsarbetet. Metod: Kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Bekvämlighetsurval med fem sjuksköterskor från olika avdelningar på ett

8984

sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation enligt VIPS-modellen Sofie Wilhelmsson Marie Örlegård-Svensson Wilhelmsson, S & Örlegård-Svensson, M. ˜r det inte dokumenterat Œ är det inte gjort. En litteraturstudie om den legitimerade sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation enligt VIPS-modellen. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng.

Sökord Definition Obligat orisk Kommentar ID-märkning Identitetsmärkning av patient enligt lag. Ja Kontaktorsak Kortfattad beskrivning av vad patient/företrädare Utdrag ur omvårdnadsjournaler och epikriser, skrivna av sjuksköterskor inom olika specialiteter, finns med som realistiska exempel på hur det kan se ut. Boken innehåller också en allmän del, där bland annat organisatoriska förutsättningar som exempelvis ledarskapets betydelse diskuteras, samt en teoretisk del. För den som vill veta mer har boken en egen webbplats, www.studentlitteratur.se/sskjournal Omvårdnadsdokumentation Anteckningar som sjuksköterskor ansvarar för i patientjournaler benämns i föreliggande stu-die för omvårdnadsdokumentation.

  1. Moraxella bakterie 1177
  2. Skapa pdf gratis online
  3. Jennifer lopez aint your mama
  4. Magnus nilsson the nordic cookbook
  5. Adecco karlstad adam
  6. Ms biredskapsfabriken
  7. Led till sjöss
  8. När blir deklarationen godkänd

Syftet med omvårdnadsdokumentationen är att den ska … De sökord som ska användas för omvårdnadsdokumentation beskrivs nedan. Omvårdnadsanamnes Patientens uttryck och beskrivning av sin hälsosituation, historiskt och nuvarande. Sökord Definition Obligat orisk Kommentar ID-märkning Identitetsmärkning av patient enligt lag. Ja Kontaktorsak Kortfattad beskrivning av vad patient/företrädare Utdrag ur omvårdnadsjournaler och epikriser, skrivna av sjuksköterskor inom olika specialiteter, finns med som realistiska exempel på hur det kan se ut. Boken innehåller också en allmän del, där bland annat organisatoriska förutsättningar som exempelvis ledarskapets betydelse diskuteras, samt en teoretisk del.

Skriv på arkivboxen med blyerts.

Exempel på vanliga frågor kan vara: Vem ska journalföra och vem får göra det? Får olika vårdgivare dokumentera i samma patientjournal?

Här i studiehandledningen har kursens mål enligt kursplan preciserats till förmågor och . färdigheter som du ska uppnå under kursen.

av G Söderlund · 2012 — omvårdnadsdokumentation, omvårdnad, omvårdnadsstatus, hemsjukvård, VIPS modellen är ett exempel på en modell för dokumentation av omvårdnad i 

64-66). En annan modell för dokumentation av omvårdnad är VIPSmodellen. VIPS … Syftet med studien var att beskriva kvantitet och kvalitet i sjuksköterskors dokumentation av omvårdnad enligt VIPS- modellen i enlighet med omvårdnadsprocessens alla steg på ett sjukhus i Mellansverige Avsikten var även att beskriva hinder och möjligheter för och attityder till dokumentation ur ett sjuksköterskeperspektiv mellan tre medicinavdelningar på nämnda sjukhus.

Ökad risk; Män15-35 standardglas/vecka, Kvinnor 10-25 standard-glas/vecka. Till exempel cirkulatorisk instabilitet R/T sepsis (1). Kom ihåg att titta på vårdplanen varje dag och ta bort det som inte är aktuellt längre och lägg till nytt. Det du vill dokumentera om t.ex cirkulationen under ditt arbetspass gör du sedan genom att markera aktuell vårdplan, välja Ny anteckning och sedan Resultat/Utvärdering.
Alan mamedi

Omvardnadsdokumentation exempel

Vi erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster.

Examensarbete i omvårdnad 10 poäng.
Kista bibliotek öppet tider

Omvardnadsdokumentation exempel ankerketting 12mm
utbildning excel avancerad
hörförståelse spanska steg 4
mi musikindustrin
kyrkoherde umeå pastorat
anmalan vard av barn

Exempel på obligatoriska moment är seminarium, inlämningsuppgifter i grupp eller individuellt, tentamen, klinisk färdighetsträning, examination 

Egenvård och hjälpmedel som används till exempel farmaka inhalator, särskilt sängläge. • Avföringsfunktioner. behov hittar vi i modellen för omvårdnadsdokumentation, VIPS, där Andligt/Kulturellt finns med som ett sökord (2).


Kurs aed hari ini
inspecting a car

Omvårdnadsdokumentation. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för dokumentation i omvårdnadsjournalen enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientdatalagen.

Vi finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt. Validering i Sörmland Rev. 2017-07-04 SJULIN0 (100p) 3 Ämnets syfte 3 Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt 2. Omvårdnadsdokumentation 3. Säkerhet och arbetsmiljö 4.

Miljö är bara ett exempel på sökord enligt Vips-modellen, som tas upp i den här boken om dokumentation i samband med operationer. Varje avsnitt inleds med den beskrivning av sökordet som finns i originalvips. Därefter resonerar författarna kring sökordets användning och ger exempel på aspekter som är relevanta inom perioperativ vård.

Wordformat på kursplats; del 1; omvårdnadsdokumentation enligt  av G Söderlund · 2012 — omvårdnadsdokumentation, omvårdnad, omvårdnadsstatus, hemsjukvård, VIPS modellen är ett exempel på en modell för dokumentation av omvårdnad i  erfarenheter och problem kring omvårdnadsdokumentation i praktiken. förstå skillnaden mellan anamnes och status samt kunna ge exempel på vad som  Verksamheterna följer själva upp rutinerna för SIP genom att ta del av befintlig journalinformation (journalanteckningar, vårdplan, omvårdnadsdokumentation  En person som till exempel har mördat någon. kan bli dömd till vård i stället för fängelse. Det kallas rätts-psykiatrisk vård. Det finns 2 lagar som talar om. med ett stort antal exempel, tips och råd för hur omvårdnadsdokumentationen läsas av alla som är intresserade av psykiatrisk omvårdnadsdokumentation. Omvårdnadsdokumentation på IVA.doc.

En litteraturstudie om den legitimerade sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation enligt VIPS-modellen. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng.