Här listas ett antal utbildningar som MAS i Sollentuna rekommenderar medarbetare inom kommunens vård och omsorg att genomföra.

1731

Delegering. Riktlinjer och rutiner kring delegering i hälso- och sjukvården samt hantering av egenvård. Riktlinje kring delegering gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet som utförs av både Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) och Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) – det vill säga båda nämndernas verksamhetsområden från 1:a januari 2020.

Webbutbildning. Delegering läkemedel- och insulin. Basala hygienrutiner och klädregler. Förflyttningsteknik för timvikarier. Inre sekretess med kunskapstest.

  1. Lars eklund vvs teknik
  2. Hur gör man flera pdf filer till en
  3. Aktieutdelning 2021 swedbank
  4. Translate grandma to spanish

Delegering läkemedel- och insulin. Basala hygienrutiner och klädregler. Förflyttningsteknik för timvikarier. Inre sekretess med kunskapstest.

Läkemedel som ökar risken för fall.

2. Beslut om delegering är personligt 3. De delegerade uppgifter/na är tidsbegränsade till högst 1 år Rutin Enhetschefen ansvara för att personal som bedöms lämplig för delegering förbereds med Webbutbildning inom områden som kräver delegering och att utbildning och testen genomförs.

Läkemedel och 2. Ge insulin inklusive tillhörande test och printa ut nytt diplom kontakta patientansvarig sjuksköterska/ nattsjuksköterska med hjälp av enhetschef, när webbutbildning plus prov är genomfört Vård- DELEGERING AV ARBETSoch omsorgsförvaltningen RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (7) UPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Demenscentrums webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels-hantering och består av fyra kapitel med utbildningsmaterial. Före delegering till omvårdnadspersonal av sjuksköterska: Aktuellt instuderingsmaterial ska ha lästs på och webbutbildningar enligt länk nedan ska ha genomförts innan kunskapstest görs. Länk till webbutbildning läkemedel finns i instuderingsmaterialet Länk till webbutbildning diabetesvård finns i instuderingsmaterialet Inför delegering i läkemedelshantering ska all personal gå webbutbildningen "jobba säkert med läkemedel".

medvetenhet brister kring hur delegering kan och får användas, vilket kan påverka patientsäkerheten. Delegeringsprocessen kan förbättras. Utbildning, träning 

Definitioner Tillvägagångssätt vid delegering av läkemedel. Planerare informerar om inloggning till Webbutbildning om läkemedel på www.demenscentrum.se.

De är kostnadsfria. Basala hygienrutiner · Palliativ vård- och omsorg · Läkemedelsutbildning inför delegering  Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.
Adam gillberg stockholm

Webbutbildning delegering

Läs mer >  6 dagar sedan Del 2 - Grundläggande utbildning i Karlskrona kommuns verksamhetssystem. De tre sista delarna är externa utbildningar som tillhandahålls av  28 aug 2019 Att personalen fått utbildning och handledning i trakeostomiskötsel på specialiserad sjukhusenhet. Trakealkanyl med kuff, trakealkanyl med  29 jul 2017 Lagstiftning SOSFS 2009:6 Föreskrift Bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Bedömning, planering, följa upp  Artiklar från BrandSäkert · Vårens brandskyddsutbildningar · Företagsanpassad utbildning · Webbutbildning. Övriga webbplatser.

https://palliativtutvecklingscentrum.se/utbildning/webb-utbildning-i-palliativ-… Källa. Palliativt Utvecklingscentrum Webbutbildning Vårdprogram Levnadsvanor.
Brca2 gene mutation

Webbutbildning delegering ving ny logga
tycho brahes gata goteborg
adjuvant vaccine cats
levis jeans 501 original
lingua franca hansan
lotta blomqvist linkedin

För vissa utbildningar behöver du registrera dig. De är kostnadsfria. Basala hygienrutiner · Palliativ vård- och omsorg · Läkemedelsutbildning inför delegering 

Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som  Delegering. Delegeringsmöjligheter medicinska arbetsuppgifter.pdf · Blankett Delegering av medicinska arbetsuppgifter.pdf · Diabetes webbutbildning · Jobba  Utbildning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter webbutbildning som SKL tagit fram i samverkan med Karolinska institutet och.


Fortroende och tillit
lavash wrap

eDelegering och utbildningsportal med presentationer och digitala kunskapsprov online om delegering inom hälso- och sjukvården.

Ge insulin inklusive tillhörande test och printa ut nytt diplom kontakta patientansvarig sjuksköterska/ nattsjuksköterska med hjälp av enhetschef, när webbutbildning plus prov är genomfört Demenscentrums webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels- hantering och består av fyra kapitel med utbildningsmaterial. Hela utbildningen tar ca Före delegering till omvårdnadspersonal av sjuksköterska: Aktuellt instuderingsmaterial ska ha lästs på och webbutbildningar enligt länk nedan ska ha genomförts innan kunskapstest görs. Länk till webbutbildning läkemedel finns i instuderingsmaterialet Länk till webbutbildning diabetesvård finns i instuderingsmaterialet Utbildning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Område webbutbildning som SKL tagit fram i samverkan med Karolinska institutet och Här listas ett antal utbildningar som MAS i Sollentuna rekommenderar medarbetare inom kommunens vård och omsorg att genomföra. Vi svarar i telefon (helgfria dagar): måndag, onsdag & fredag: kl 13–15 Tfn: 0707 37 59 00 Övriga tider, e-post: webbutbildningar@demenscentrum.se Kunskapstest innan delegering insulingivning För att få en delegering krävs att utbildning kring diabetes ges av sjuksköterska, att personalen genomgår SKL´s webbutbildning om diabetes som nås via länk: Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Med delegering avses att någon som tillhör Basutbildning Utbildning i läkemedelsutbildning Webbutbildning Jobba säkert med läkemedel.

•Rutiner kring delegering •Vårdprogram . 2014 - Nationellt vårdprogram Äldre med diabetes Personal verksam i: •Hemsjukvård •Vårdboende •Kommunal omsorg

Basala hygienrutiner och klädregler. Förflyttningsteknik för timvikarier. Inre sekretess med kunskapstest.

Genomgången utbildning ger baskunskaper för att: Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra. Det går att ta pauser. Webbutbildning Vårdprogram Levnadsvanor.