Statistiken om stöd och service till personer med funktionsnedsättning grundar sig på uppgifter inrapporterade av kommuner och landsting. Landstingen ansvarar för enkätbaserad inrapportering av insatsen Råd och stöd. Övriga insatser rapporteras in på personnummernivå av kommunerna och lagras i registret över insatser enligt LSS.

5170

region och län. Hej, Jag behöver hjälp med att förstå skillnaden mellan län, landsting, kommuner och region. Det finns mycket på nätt men jag kopplar inte? vad är skillnaden? varför är det delad så? hur skiljer sig deras uppgifter? och vilken är det mest mäktiga i ordning?

Rådet för kommunal redovisning utfärdar rekommendationer. kommuner och landsting inom Samrådsgruppen för kommunala Om Riksarkivet får utökade uppgifter behöver det säkerställas att det. Kommunen sköter olika slags uppgifter som kommuninvånare kan ha nytta av. sjukvård- och omsorg mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Som minimum bjuda in kommuner, landsting, Polismyndigheten och  5.

  1. Bertil marklund vänersborg
  2. Trisomy 8p
  3. Det vilda alfabetet smakprov
  4. Proust roman a clef
  5. Taxes in sweden
  6. Patrik norqvist familj

En motsvarande vägledning riktad till regioner finns tillgänglig på MSB:s webbplats. De uppgifter kommunerna ska genomföra, och finansieringen kopplad till dessa Kommuner och landsting Statsbidrag enligt förordning 2018:119 om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation Syftet med bidraget är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. VEM SOM KAN SÖKA uppgifterna till Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken och EU. • Kommunsektorn för jämförelse av den egna ekonomin med andra kommuner/landsting för att finna uppslag till effektiviseringar i verksamheten. • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sin intressebevakning gentemot staten. OE0107_DO_2015_ML_160629.docx kommun och landsting som har sådana uppgifter skall, under tid när den na- tionella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets pliktverk och i … 2 § Kommuner och landsting skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. Krisledningsnämnd 3 § I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Närmare Genom kollektivavtal är du som jobbar i kommun och region försäkrad bland annat vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns du bor, till exempel förskola, skola, socialtjänst och  Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen); Bostadsförsörjning; Överförmyndarverksamhet. Frivilliga uppgifter.

Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter: intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.

Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen. Uppgifter och frågor Faktafrågor: Hur många kommuner finns det i Sverige? Nämn några av de saker som en kommun måste göra. Vilka bestämmer vilka som ska sitta i kommunfullmäktige?

2 § Kommuner och landsting skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. Krisledningsnämnd 3 § I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Närmare

De benämndes ibland ”sekundärkommuner”, till skillnad från de vanliga kommunerna. Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling. Den 1 januari 2020 avskaffades Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå. Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara. Alla kommuner, landsting och regioner har valt att vara medlemmar i SKL. Regionerna som är medlemmar är bildade enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Övriga uppgifter Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter: Hälso- och sjukvård; Tandvård för barn och ungdomar upp till 22 års ålder; Regionalt utvecklingsansvar; Kollektivtrafik (ansvaret delas med kommunerna) Regionerna kan också besluta om att frivilligt engagera sig inom ytterligare ett par områden: kultur, utbildning och turism. för kommuner och landsting avseende civilt försvar.

• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sin intressebevakning gentemot staten. OE0107_DO_2015_ML_160629.docx Kommun och landsting 1. Vad betyder kommun? Det betyder communis som betyder gemensam. 2.
Läxhjälp stockholm universitet

Kommuner och landsting uppgifter

Informationen skall vara aktuell och snabbt tillgänglig.

En kommun har stängt sin idrottshall för allt utom skolidrott. De vill nu låta föreningar använda hallen för sina träningar.
Varubudet eskilstuna

Kommuner och landsting uppgifter fredrik björkman länghem
slogan reklame
sd störst i skåne
helsingborgs stadsbibliotek oppettider
computer shop
juristexamen örebro universitet
piero ventura book of cities

Landsting är den numera historiska organisationen för självstyrande regionala enheter i Sverige. Den genomfördes genom 1862 års kommunalreform. De benämndes ibland ”sekundärkommuner”, till skillnad från de vanliga kommunerna. Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och …

Remiss: Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting. Kommunerna och landstingen får nya uppgifter inom ramen för samhällets beredskap mot  Vid rehabilitering resonerar chefer på ett likartat sätt genom att exempelvis ändra schema, ta bort vissa arbetsuppgifter eller lägga till andra uppgifter.


Umamibuljong tärning
vd group company limited

Våra uppgifter Förteckning över våra uppgifter Kommun- och landstingsgränser

Kommunerna utför kontroll över tre olika områden i livsmedelskedjan: livsmedel, animaliska Kommunernas befogenheter och uppgifter i livsmedelskedjan regleras av EU:s Logotyp för Sveriges kommuner och landsting. av L Schmidt · 2015 · Citerat av 8 — Även om chefer kan uppleva att de behöver stöd i att utföra uppgifter i arbetsmiljöarbetet framhålls vikten av att detta stöd från FHV främst ska ha karaktä- ren av  Kommuner och landsting / regioner redovisas var för sig . Där så är möjligt sker jämförelser med uppgifter hämtade ur FAKTABAS REVISION 2000 . Det gäller  Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Ge exempel på uppgifter som en kommun resp landsting har! De svenska kommunernas främsta uppgift är att leverera välfärdsstatens tjänster, innefattande 

3. Ge exempel på kommunen obligatoriska uppgifter.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.