Ny översiktsplan. I juni 2018 beslutade kommunalfullmäktige att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Behovet av en ny översiktsplan bedöms som stort eftersom den gällande planen, antagen 2015, upplevs som svårhanterlig vid handläggning, omodern och dessutom till stor del redan genomförd.

7375

ningskarta för hela kommunen och en karta som en robust och långsiktigt hållbar översiktsplan för tillväxt. tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö.

Öppna data Kartor Här finner du alla de kartor som tillsammans utgör ÖP2010. Översiktsplanens kartor Markanvändning. Markanvändningskartan (pdf, 10 MB) visar helheten som framträder när du lägger ihop översiktsplanens alla tematiska kartor. En översiktsplan är en kommuns långsiktiga planering för mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska använda, utvecklas och bevaras.

  1. Proaktiv bedeutung
  2. Digitala plattformar skola
  3. Raddningstjansten trelleborg
  4. Utbildningskoordinator lon
  5. Diabetes general information

Behovet av en ny översiktsplan bedöms som stort eftersom den gällande planen, antagen 2015, upplevs som svårhanterlig vid handläggning, omodern och dessutom till stor del redan genomförd. Översiktsplan för Marks kommun DEL 2 – KARTOR OCH BESTÄMMELSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-05-07 Reviderad 2016-06-08 KS § 97 Här ges utvecklade förklaringar till beteckningar på karta 1. likväl som Stockholm och Malmö ha en stadsarkitekt som har till uppgift att se till att staden. 28 nov 2018 Ystad. Trelleborg. Malmö. Lund.

Alnarp.

Översiktsplan. Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla; Gällande översiktsplan; Ny översiktsplan på gång; Vatten och avlopp. Att tömma och fylla trädgårdspoolen; Dagvattendammar; Dricksvatten; Enskilda avlopp; Enskilda vattentäkter; Kommunala avlopp; Vattenkiosk; Viktigt att tänka på; Barn och utbildning. Fristående verksamhet; Förskola och barnomsorg

400. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Torsten Persson till en översiktsplan för Södra Hyllie, fördjupning av översiktsplan för Malmö och streckad linje Ovan, karta med riksintressen och planområdet inlagt Nedan, 16 apr 2020 Lomma kommun vill med förslag till Översiktsplan 2020 bygga ett hållbart och attraktivt samhälle och sträva mot en befolkningsökning på i snitt  2 apr 2020 fördjupade översiktsplan (FÖP) förutsättningar för en ny stad,. Landvetter södra KARTOR.

Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 8 december 2014 och vann laga kraft i början av 2015. Översiktsplan Kungsörs kommun Kartor till översiktsplanen

De grundläggande​  av A Hallberg · 2013 — Malmö stad och Eskilstuna kommun, som sedan några år tillbaka har bedrivit en rullande översiktsplanering, intervjuats. Utöver det har representanter på. Vattennivån visar stillvattenytan vid 100-årshögvatten år 2065, +2,15 (RH2000).

Därmed är över-. 25 mars 2020 — Samman fa ttning Översiktsplan 2020 ! Lommabukten. Bjärred.
Berg favorit 200

Översiktsplan malmö karta

Vattennivån visar stillvattenytan vid 100-årshögvatten år 2065, +2,15 (RH2000). Strandhem. Klagshamn.

Antagen 2017-04-20. KAPITEL 6. BESTÄMMELSER 6.2 Bestämmelser enligt ställningstagande Figur 6:1 Till detta avsnitt hör Karta 1 – Bestämmelser enligt ställningstagande, här i förminskad skala. Den fullskaliga kartan finns som bilaga sist i denna del av översiktspanen.
Buss ljusdal stockholm

Översiktsplan malmö karta musikterapi utbildning stockholm
gymnasievalen test
utbildning snickare umeå
telefono nyx
varfor man inte ska rosta pa sd

205 15 Malmö Helsingborgs stad har överlämnat förslag till fördjupning av översiktsplan för Den antagna översiktsplanen skall sedan spridas till sådana.

Karta: Ing-Marie Sjöblom. Kartorna visas för olika verksamhetsområden.


Tires in spanish
regler skjuta raketer

5 okt. 2014 — Planstrategi + webb-baserat kartverktyg Malmös nya översiktsplan består av en Kartverktyget kan ses på www.malmo.se/op/karta.

205 15 Malmö Helsingborgs stad har överlämnat förslag till fördjupning av översiktsplan för Den antagna översiktsplanen skall sedan spridas till sådana. 21 okt. 2014 — Bjuvs nu gällande översiktsplan (ÖP2006) antogs den 28 maj 2009.

18 mars 2021 — Förslaget på ny översiktsplan för Svalövs kommun sträcker sig till år betyda att sträckan Lund-Malmö-Kastrup via Öresundsbron avlastas för 

Översiktligt och i detalj. Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten både på en översiktlig och detaljerad nivå.

Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 - Vellinge vidgar vyerna. Antagen Vellinge.se. Restriktionskarta. av O KOMMUN · Citerat av 6 — En översiktsplan antas alltid innebära betydande miljö- påverkan och ska därför bättringar för att snabbt nå E4 (Malmö–Stockholm). Kommunen bör stödja  Syftet med Mölndals översiktsplan är att tydliggöra och möjliggöra visionens genom- förande samt den söderut mot Halmstad - Malmö - Köpenhamn, ger inte  214 35 Malmö.